top of page
Kontakta oss
Beställ/ Fakturering

Välkommen att kontakta oss via formuläret nedan:

 • vid förfrågningar

 • för att beställa   

Tack för ditt meddelande!Vi återkopplar inom kort

Användarvillkor

Användarvillkor/ Samarbetsvillkor

Vid våra samarbeten med kunder följer vi våra allmänna"Användarvillkor," "Samarbetsvillkor" och "Integritetspolicy" för att säkerställa en smidig och säker arbetsrelation. I de fall där undantag förekommer, kommer dessa att beskrivas i detalj på den första fakturan.

Beställningar:

Nya projektbeställningar hos Maja's Projects utförs genom vårt beställningsformulär ovan. Kunden kan bli ombett att fylla i beställningsformuläret i samband med första mötet (via telefon eller personligt möte). Detta för att säkerhetsställa att vi fått de nödvändiga uppgifter om företaget samt i dokumentation syften. Efter beställningen skickas en faktura till kunden. Kunden godkänner beställningen genom att betala depositionsavgiften inom de givna tidsramar. 

Nya beställningar av befintliga kunder görs via beställningsformuläret (inte via e-mail, sms, Messanger, WhatsApp eller spontana telefonmöten). Kunden har även möjlighet att boka ett möte för beställning av tjänst via vår online-bokningstjänst. Dessa möten fördebiteras via bokningskallendern. Om slutsumman av beställningen blir högre än den debiterade summan för mötet, skickas en faktura till kunden för resterande belopp.

Möten:

Om inte annat avtalats, genomförs de flesta möten via telefon och bokas enkelt via vår online-bokningstjänst. Du har även möjlighet att boka personliga möten, FaceTime- eller Skype-möten. Vår bokningstjänst finns tillgänglig på vår webbplats: Länk till bokningstjänsten.

Möteskostnader debiteras i förskott, med undantag för "Gratis 20 minuters Konsultationsmöte," som kan utnyttjas en gång, samt "Löpande Projektmöten." "Löpande Projektmöten" kan bokas av kunder som har dessa möten inkluderade i sina individuella paket eller efter att ha fått godkännande för fakturering av dessa möten (med 14 dagars betalningsvillkor).

Kommunikation via e-post, Messenger och liknande kan räknas som möten beroende på karaktären av samtalet, och tidspådraget kommer att reflekteras i faktureringen.

Priser:

De flesta av våra kunder är långtidskunder och drar nytta av våra individuella paketpriser som är förmånliga och anpassade efter projektets karaktär. Priset för ett specifikt projekt kan variera beroende på projektets omfattning, och kundens budget påverkar projektets djup.

För projekt som följer timdebitering varierar timpriserna under projektets gång, med överenskomna priser som sträcker sig från 99 till 240 euro per timme, beroende på projektets natur. Här är några exempel:

 • Skapande av webbsida och branding: Från 149 euro.

 • Korrigeringar/Ändringar av befintliga webbsidor skapade av oss: Från 99 euro.

 • Tekniska konfigureringar och betalningskonfigureringar: 149 euro.

 • SEO-tjänster: 149 euro.

 • Coaching: Från 99 euro.

 • Företagsutveckling: 149 euro.

Tekniska kontroller:

Tekniska kontroller är tillgängliga till en kostnad av 99 euro per halvår eller 199 euro per år (för mindre komplexa webbsidor) eller från 149 euro per kvartal (för avancerade webbsidor). Dessa kontroller är automatiska och riktar sig till kunder som inte har egna individuella säkerhetsplaner. Priserna för tekniska kontroller kan justeras under kontraktets löptid, och vi rekommenderar att kunder överväger att teckna individuella säkerhetsplaner.

De flesta av våra kunder har individuella säkerhets-, SEO- och underhållspaket. För det bästa alternativet för dig, fråga under våra konsultationsmöten.

Maja's Projects förbehåller sig rätten att justera priserna för icke-pågående fasta projekt, vilket gäller säkerhetskontroller och enskilda beställningar av tjänster. De aktuella priserna finns tillgängliga på Maja's Projects webbplats. Årliga prisjusteringar för halvårs- och helårskontroller för webbsidor kan förekomma. Avtalskunder som har bestält individualla servicepaket separat kommer att informeras om prisändringar via e-mail. Aktuella priser finns presenterade på vår webbplats.

Utbildningar:

Aktuella utbildningar och priser finns i vår bokningstjänst. Se vår Bokningskalender för mer information.

Webbsidor/Webbutveckling/Service/Tillägg/SEO:

Webbsidor och annat grafiskt material som skapas av Maja's Projects är framtagna för att stödja kundens marknadsföringssyfte. Webbsidor byggs enligt det valda webbsidopaketet eller individuella paket med särskilt innehåll. Detta innehåll kan expandera efter behov, i takt med företagets tillväxt och ökad efterfrågan på tjänster. De flesta tjänster beställs via vårt insändningsformulär. När webbsidan är klar, upprätthålls och uppdateras den regelbundet av Maja's Projects i enlighet med det valda servicepaketet (kvartalsvis, månatlig eller årlig betalning). Om ingen särskild service har valts, utför Maja's Projects regelbundna säkerhetskontroller av webbsidan en gång var sjätte månad eller en gång per år, beroende på webbsidans karaktär. Om det krävs åtgärder som överstiger 199 euro kommer kunden att informeras. För mindre avancerade webbsidor som inte behöver månatlig underhåll debiteras kunden regelbundet, antingen en gång var sjätte månad för 99 euro eller en gång om året för 199 euro (för mindre komplexa webbsidor) eller från 149 euro per kvartal för mer avancerade webbsidor. Kunden kan även beställa säkerhetskontroller och kontinuerlig SEO-optimering vid behov.

E-tjänster, butik och bloggdelar på webbsidan underhålls av kunden, om så överenskommet. Priser för dessa tjänster fastställs individuellt av Maja's Projects.

För tjänster som syftar till att förbättra befintliga webbsidor (SEO, rebranding, textredigering, designändringar, layout, copywriting etc.) genomförs arbetet i samråd med kunden enligt deras behov. Vid uppstart tillämpar vi en deposition baserad på den uppskattade arbetsmängden under den första månaden av samarbetet, oftast motsvarande 50% av det totala priset. Vi erbjuder antingen fasta paketpriser eller timdebitering.

 

Nyttjanderätt av webbsidor:

Samarbetande partner har nyttjanderätt för användning av webbsidor skapade av Maja´s Projects som  kan användas av kunden i marknadsföringssyfte på obestämt tid så länge kunden betalar avgiften för webbhotel, domän och service. Det är kundens anvar att samtliga utgifter för domän, hosting och annat viktigt för underhållet av webbsidan är betalda under avtalstiden för att webbsidan är aktiv online för att förhindra avtallsbrott.

Efter att webbsidan är online har kunden en vecka på sig att inkomma med eventuella förändringar inom det förutbestömda kontentet, paketterbjudandet. Arbetet utförs då utan extra kostnader för kunden.

Kunden har möjlighet till att själv göra ändringar på webbsidans plattform, webbsidans innehåll mm. efter genomgången utbildning. 

Kunden har rätt till att nyttja webbsidan under avtalstiden förutsatt att denna betalat för webbsidans underhåll, tjänster nödvändiga för att ha webbsidan är online och kostnader för det valda individuella webbsidopaketet av Maja´s Projects. Vid enstaka fall då det har upprättats en individuell avbetalningsplan är kunden skyldig att följa avbetalningsplanen samt att betala avgifter i den takten det bestämts. I annat fall anses det vara avtalsbrott och då  förlorar kunden rätten till nyttjande. Detsamma gäller för grafisk innehåll i print och online. Kunden förlorar rätten att distributera materiallet  (webbsidan eller material i print, grafiskt material online eller i print) i fysisk form, virtuellt eller i annan form som anses i marknadsföringssyfte.

Maja´s Project förbehåller rätten att ta webbsidan offline, exkludera kunden ifrån tillgången till webbsidan och dess kontrollcenter tills hela beloppet är inbetald eller en ny avbetalningsplan upprätthålls. Hunden är då ansvarig för kostnader i samband med ny lansering av webbsidan online.

Det tillkommer alltid en kostnad för webbhotell / hosting samt domän. Dessa kostnader för abonnemang  eller prenumerationer betalas av kunden och täcknas via Maja´s Projects eller direkt av kunden. Detta bestäms i samband med kunden vid teckningsstillfället enligt individuell överrenskommelse. Kunden har  möjlighet (om detta alternativ väljs) att själv administrera ekonomiska händeser, abonnemang, betalningar, prenumerationer länkade till webbsidan på via ett eget konto (med egen lösenord). Om ett ömsesidigt överrenskommelse skett där Maja´s Projects står för dessa abonnemangen/ prenumerationer, skickas fakturur för dessa tjänster till kunden via Maja´s Projects. En faktura för webbhotell samt domän för den nästföljande 1 års perioden skickas ca. 1-1,5 månad innan påbörjat period. Beloppet varierar beroende på det valda webbsidor paketet, valda Premium abonnemanget, valda tillägstjänster och dess kostnader (appar) om det tillämpas en rabatt vid teckningstillfället mm. hur tung sidans innehåll är och domänenleverantören, domäntypen:

- en vanlig sida, företagssida (ca.170- EUR/ år)

- E-handel (ca. 190-270 EUR/år).

Kunden har även möjlighet att välja en månatlig eller kvartalpris för dessa tjänster. Då erhåller inte kunden mängdrabatten. 

Om beloppet för webhotellet samt domänen ej kommer oss tillhanda innan förfallodatumet, om kunden ej kontaktat och för en överrenskommelse i, meddelat till oss ändring av kort för betalning eller utebliven täckning på kortet, stängs webbsidan av tillfälligt och dess abonnemang. Webbsidan kommer att öppnas på nytt när beloppet är oss tillhanda. Vi debiterar då en förseningsavgift samt en serviceavgift motsvarande 250 Euro. Det tar tid att få igång webbsidan och dess tekniska funktioner, Goggle lista den igen, mm. Det kan ta upp till en vecka att placera en webbsida online igen, beroende på Maja´s Projects arbetsbelastning och domän leverantören.

Maja´s projects förbehåller sig rätten att starta processen att återställa webbsidan inom två veckor då beloppet ikommit till Maja´s Projects kännedom/ konto. 

Maja´s Projects ansvarar inte för ekonomiska transaktioner av kunder som betalar till tredjepartsleveranörer via de plattformer som kunderna använder för att möjliggöra tredjepartstjänsterna. Likaå hålls Maja´s Projects inte ansvariga för att aktivt påminnna kunder om tex. förnyelse av betalningsmetider (om det saknas tillgänglig belopp på kortet eller företagsinnehavaren bytt batalkort). Vid de fall då det är dags för säkerhetskontroller av tex en webbsida, och när det kommer till Maja´s Projecs kännedom att åtgärder bör vidtas för att abonnemanget, domänen kopplat till websidan ej ska upphöra, kan kunden informeras. Om kunden behöver hjälp med att konfigurera betalnngsystemen kommer kunden debiteras för detta beroende på tillämpad arbetstid (för minst 20min.). Om det kommer till Maja´s Projects kännedom att en faktura för tredjepartstjänster har förfallit och kunden ej har ändrat betalningsmetoden så att beloppet kunde dras ifrån kontot, kommer Maja´s Projects i de flesta fall att skicka en påminnelse om detta tilll kunden ( om dessa betalas via Maja´s Projects). Kunden kan begära instruktioner i foto form behjälpliga för konfigurationen. Om kunden kan även välja ett individuellt möte som bokas via bokningskallendern. Detta faller inom ramen för ett 20-60 minuters möte och debiteras därefter. 

 

*Servicepaketen gäller i 24 månader  med möjlighet till uppgradering under bindningstiden eller nedgradering efter 12 månader.  Om du har valt fakturering kommer en ny faktura att skickas inför ny period, om inte abonnemanget har sagts upp skriftligen 2 månader innan perioden upphör. 

Paketterrbjudanden med webbsida

I de situationer där kunden erhåller ett paketerbjudande med nedsatt pris för webbplatsen, gäller en kontraktslängd på två år för samarbetet och underhållet av webbplatsen enligt det valda servicepaketet. Om inget specifikt servicepaket har valts, kommer halvårskontroller eller rutinkontroller att tillämpas. Kunden kan avsluta samarbetet skriftligen senast två månader innan kontraktsperiodens slut. Därefter förlängs kontraktet automatiskt med ett år i taget, med en uppsägningstid på två månader före varje förlängningsperiod.

Om kunden eller samarbetspartnern av någon anledning väljer att avsluta samarbetet inom de första två åren av kontraktet, kan detta ske genom skriftlig uppsägning senast två månader innan det önskade avslutningsdatumet, i enlighet med bindningstidens slut. Om avtalet ska avbrytas under bindningstiden, kommer detta att medföra en kostnad motsvarande samtliga erhållna rabatter under samarbetets gång (dessa specificeras på fakturorna), eventuella utestående fakturabelopp samt belopp som motsvarar den serviceavgift som skulle ha gällt för det kommande året.

En samlad faktura begäras av Maja´s Projects. 

De Enstaka  tilläggstjänster för underhållning av webbsidan kan beställas vid enstaka behov. Aktuella priser på tilläggstjänster gäller då.

*Samtliga priser är angivna exkl. moms/VAT och i euro.

 

Fotografering

Vid fotografering förbehåller fotografen de inmateriella rätter. Kunden kan använda foton, de färdiga annonser i två års tid i marknadsföringssyfte i hela världen i två år. Perioden kan förlängas vid ömsesidigt överrenskommelse. 

 

Fakturering

*Vi begär en deposition på 50% av det totala beloppet för projektet. Depositionen är icke-återbetalbar och oss tillhanda före det angivna datumet på fakturan eller innan vi inleder arbetet. Före arbetets påbörjande måste allt nödvändigt material, såsom text, bilder, webbadresser till sociala medier (för länkning) och inloggningsuppgifter för Instagram (vid bildgallerier), vara oss tillgodo.

Vi schemalägger då vårt startmöte och reserverar arbetsstunder för projektets genomförande. Det är av yttersta vikt att allt nödvändigt material inkommer i tid och att kunden är väl förberedd inför varje möte. Detta är avgörande för att arbetet med webbsidan ska kunna påbörjas och slutföras smidigt, med god planering och snabb leverans. Om så inte är fallet finns risk för förseningar i projektets tidsplan. Tillsammans kommer vi att fastställa en tidslinje för projektets genomförande och en deadline för när materialet måste vara oss tillhanda. Kunden kan boka möten via bokningskalendern på Maja's Projects webbsida. Vid extra möten utöver timmar överenskomna inom paketterbjudandet fördebiteras kostnaden via bokningen online. I enstaka fall kan kostnaden för dessa faktureras till kunden. 

Vid eventuella förseningar i inlämning av material eller uteblivna möten kan en extra avgift tas ut för den reserverade tiden.

Observera: Vid fakturering tillkommer en serviceavgift på 100 SEK (dock inte vid direktköp från vår butik).

Etikett och vett

Det är viktigt för oss att behålla en god dialog med kunden, att de bestämda tidsramar, mötestider hålls.

Vid uteblivna skemalagda möten, stora förseningar som ej har avbokats 24 timmar innan eller ombokats enligt överrenskommelse, debiterar vi en timersättning motsvarande 999 SEK. 

Vi tolererar ingen våld varken i språkbruk eller fysiskt. Ett ömsesidigt samarbete är därför präglat av respekt sinsemot och god tonfall. I andra fall föbehåller sig  Maja´s Projects rätten att avsluta kontaktet. Kostnader för omdirigering av tjänster och återstående kontraktstid tillkommer.

Ansvar

Force majeure/ underleverantörer/ tredje part

 

Maja´s Projects ansvarar inte för direkta eller indirekta förluster som beror på tredje part eller till följd av hinder eller dröjsmål på kundens sida samt vid Force majeure. Genom att godtjäna offerten eller betala depositionen godkänner kunden Ramavtalet. Vi tillämpar en förseningsavgift på 500:- SEK tillkommer vid sena inbetalning (utsckick sker automatiskt). Vid frågor vänligen kontakta oss i god tid innan förfallodatumet.

 

Maja´s Projects hålls inte ansvarig för tex. tekniska fel, fördröjningar hos tredjepartsleverantörer av webbhotell, domän eller applikationer, partner för ekonomiska integrationer och dess tjänster eller underleverantörer. Maja´s Projects erbjuder i sina tjänster hjälp med att åtgärda eventulla tekniska fel, att komma i kontakt med tredjeparts leverantören och dess kundtjänst mm. Timarvode debiteras i sådana fall.

I de fallen där Maja´s Projects fungerar som en mellanhand mellan kunden och underleverantören är underleverantörer ensam ansvarig för att tillhandage den tjänsten denna erbjudit och utlåvad kunden. Likaså är underleverantören  ensam ansvarig för indrivning av betalningar av kunder vid tvister.

 

Marknadsföring

Maja´s Projects förbehåller rätten attexempelvis använda webbsidor, grafiskt material mm. framställd för kundernas marknadsföringssyften, delvis eller i sin helhet i eget marknadsföringssyfte. Detta för att påvisa existnsen av tidigare project och dess karaktär. Detta innebär kostnadsfi marknadsföring för kunden som Maja´s Projects ej kommer att debbitera för. 

För marknadsföringskapanjer/ material för kundernas eget syfte, vänligen kontakta oss för en individuell marknadsföringskampanj eller grafiskt  media/ print innehåll.

Säkretess

Vid ett samarbete och godkännande av Maja´s Projects Samarbetsvillkor gäller ömsesidig säkretess, gällande känslig information rörande företagernas verksamhet. Med konfidentiell information avses varje uppgift av teknisk, kommerciellt eller av annat slag som annars inte är känd för allmänheten eller kommer till allänhetens kännedom på annat sätt genom brott mott denna avtal. Detta gäller oavsätt om informationen i fråga har dokumenterats. Parterna förpliktigar sig att inte röja konfidentiell information till andra utomstående som inte ingår i avtal, köps känster av i ramen av samarbetet, abonnemang hos (tex. hosting, domöänköp hos samarbetspartners). 

Till konfidentiell information hör all information som anses vara skadlig för företagsverksamheten, som tex.  inskar företagets intäckter, genom falsk förtal skadar fretagets rykte mm.,  om denna lämnas ut ut obehöriga genom brott. Vid brott mot detta avtal kommer rättsliga åtgärder att vidtas.

Integritetspolicy

Denna integritetspolicy innehåller information om hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi uppmanar dig att läsa igenom vår integritetspolicy noggrant innan du samtycker till att vi behandlar dina personuppgifter.

 1. Centrala begrepp

Personuppgifter är information som enskilt eller tillsammans med andra uppgifter kan användas för att identifiera, lokalisera eller kontakta en individ. Exempel på personuppgifter är namn, telefonnummer och IP-adress. Behandling av personuppgifter innebär all typ av hantering av personuppgifter, till exempel: insamling, registrering, analysering, och lagring.

Personuppgiftsansvarig är den som fastställer syftet med behandling av personuppgifter och som bestämmer vilka personuppgifter som efterfrågas. Det är personuppgiftsansvarig som är ytterst ansvarig för att behandlingen av dina personuppgifter sker enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

2. Vem är personuppgiftsansvarig

Maja´s projects är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

3. Vilka typer av information samlar vi in?

När du kontaktar oss, registrerar dig via ett formulär, tecknar ett avtal med oss  lämnar du ifrån dig information. Vi kan komma att be om följande personuppgifter:

 • Företagsnamn

 • Organisationsnr.

 • Postadress

 • E-postadress

 • Telefonnummer

 • Moms registrerings nummer

 • Din befattning på företaget

 • Andra uppgifter såsom fritextfrågor eller formulärsvar

 • Teknisk data: den URL genom vilket du får åtkomst till våra webbsidor, din IP-adress och användarbeteende, typ av webbläsare, språk och information om identifiering och operativsystem.

4. Information från andra källor

När du samtycker till att vi behandlar dina personuppgifter godkänner du även att vi kan komma att registrera annan information om dig som du har lämnat till oss tidigare i andra sammanhang. Baserat på offentligt tillgänglig information kan vi även komma att komplettera dina registrerade uppgifter med bransch, ytterligare kontaktinformation.

5. Hur vi använder informationen

Informationen som du ger ifrån dig används för följande ändamål:

 • Upprättande av avtal mellan oss

 • Fakturering för utförda tjänster

 • Kundvård och informationsinsatser kring våra erbjudanden

 • Inloggning på kundens webbhotellkonto för att kunna utföra överenskomna uppgifter

 • Inloggning på hemsidan för att kunna utföra underhåll eller SEO åtgärder

 • För att ge dig en mer personlig upplevelse och leverera produkterbjudanden och annat innehåll som du kan vara intresserad av

 

Vi ber om dina kontaktuppgifter för att:

 • Svara på förfrågningar och jobbansökningar

 • Lägga till dig på utskickslistor för nyheter och annat innehåll du själv valt att ta del av

 • Skicka efterfrågat material, eller på annat sätt uppfylla det vi åtagit oss i utbyte mot att du skickar in dina uppgifter

 • Upprätta och bibehålla en dialog

 • Skicka information som kan vara av intresse för dig

6. Samtycke till mailutskick, direktmarknadsföring och fortsatt kontakt

När du samtycker till att vi behandlar dina personuppgifter enligt de syften angivna ovan samtycker du till att:

 • Vi behandlar dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy

 • Vi kan skicka direktmarknadsföring till dig via e-post om våra tjänster

 • Vi får kontakta dig via e-post eller telefon

 • Prenumerera på den typ av mejlutskick du själv har valt att tacka ja till. Du kan uppdatera dina prenumerationsinställningar och tacka nej till vidare utskick genom att följa den länk som du hittar längst ner i alla våra utskick, eller genom att kontakta oss direkt.

 •  

7. Hur länge sparas uppgifterna?

Vi behandlar bara personuppgifter så pass länge att vi kan uppfylla syftet för deras insamling samt ytterligare 1 (ETT) år, därefter raderar vi uppgifterna.

8. Vem kan ta del av uppgifterna?

Lämnade uppgifter kommer att vara tillgängliga för ett begränsat antal personer inom företaget.

 

9. Vi delar viss information inom ramen för samarbete med tredje part

Vi säljer inte dina personuppgifter till tredje part. Endast i de fall där vi kan behöva ta hjälp av tredjepart, våra underkonsult för att utföra överenskommet uppdrag enligt avtal,
kan vi komma att dela information om dig i form av:

 • Företag

 • Namn

 • E-postadress

 • Telefonnummer

 • Vid behov – inloggningsuppgifter till webbhotell eller hemsida

10. Hur skyddar vi dina uppgifter?

Din personliga information lagras bakom säkrade nätverk och är tillgänglig för enbart ett begränsat antal personer som inom företaget som har speciella rättigheter till dessa system. Dessa personer är skyldiga att hålla informationen konfidentiell. All känslig information som du anger är krypterad via SSL (Secure Socket Layer technology).Uppgifterna hanteras inom ramen för dataskyddsförordningen, GDPR. All information omfattas av sekretessavtal och vår personal har tillgång till endast de system och funktioner som deras arbetsuppgifter kräver.

11. Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi har om dig

Enlig dataskyddslagen har  du rätt att få information om vilka uppgifter vi har om dig i form av ett registerutdrag. Du kan även begära att vi rättar felaktiga uppgifter eller raderar information om dig. Du har också rätt att dra tillbaka ditt samtycke för att vi behandlar dina personuppgifter. Drar du tillbaka ditt samtycke kommer vi att ta bort de uppgifter vi har om dig. Radering av dina personuppgifter hos oss kan dock påverka leveransen av information inom ramen för en kundrelation, samt eventuellt påverka pågående dialoger.

Vill du dra tillbaka ditt samtycke, eller begära registerutdrag, rättning eller radering genom skriftlig kontakt med via vår e-postadress. För att ta del av ditt registerutdrag behöver du skicka en elektronisk kopia på ett signerat dokument med din förfrågan.

12. Kontaktuppgifter till Maja´s Projects

Maja´s Projects är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Har du frågor om vår behandling eller önskar komma i kontakt med oss för att utöva dina rättigheter hittar du våra kontaktuppgifter nedan:

Maja´s Projects

Maja Elfström
Lillåvägen 43, 128 45 Bagarmossen

info@majasprojects.com

bottom of page