Kontakta oss
Beställ/ Fakturering

Välkommen att kontakta oss via formuläret nedan:

 • vid förfrågningar

 • för att beställa   

Webbdesign/ Kampanj Nystartade företag
Grafiskt Design / Kampanj
Beställ - Tillägstjänster

Tack för din beställning! En Orderbekräftelse skickas till din e-mail.

Beställ - Servicetjänster
Ladda upp fil
 

Användarvillkor

Vid samarbeten med kunder tillämpar vi våra "Användarvillkor" samt "Integritetspolicy" för att säkerhetsställa ett smidigt och säkert samarbete. 

 

Webbsidor samt annat grafiskt material som är skapade av Maja´s Projects är ämnade att användas för kundens marknadsföringssyfte. Webbsidor byggs enligt det valda webbsidopaketet  eller ett individuellt paket och dess innehåll. Innehållet kan utökas genom tilläggstjänster. En del av dessa tilläggstjänster ingår i visa Servicetjänster/ Servicepaket. När Webbbsidan är klar underhålls och uppdateras den av Maja´s Projects enligt det valda Servicepaketet (kvartal, månadsvis eller årlig betalning).  Om ingen servicetjänst har valts kommer Maja´s Projects att regelbundet genomföra säkerhetsställningar av webbsidan en gång i halvåret. Vid nödvändiga åtgärder som överstiger 999:- sek kommer kunden att informeras. I annat fall, vid mindre avancerade webbsidor som inte behöver månatlig underhåll, faktureras kunden på regelbunden basis en gång i halvåret 799:- Sek (mindre kmplexa webbsidor) eller 799:- kvartal (mera avancerade webbsidor).  Säkerhetskontroller kan även beställas av kunden vid behov.  

 

E tjänster/ Butik /blogg online delen på webbsidan underhålls av kunden om så är överrenskommet. Individuell prissättning gäller när Maja´s Projects åter sig dessa tjänster.

Webbsidor skapade av Maja´s Projects kan användas av kunden i marknadsföringssyfte på obestämt tid så länge kunden betalar avgiften för webbhotel, domän och service.

Efter att webbsidan är online har kunden en vecka på sig att inkomma med eventuella förändringar inom det förutbestömda kontentet, paketterbjudandet. Arbetet utförs då utan extra kostnader för kunden.

Vid fotografering förbehåller fotografen de inmateriella rätter. Kunden kan använda foton, de färdiga annonser i två års tid i marknadsföringssyfte i hela världen i två år. Perioten kan förlängas vid ömsesidigt överrenskommelse. 

Vi arbeten där önsesidiga partner valt en timdebitering uppgår timdebiteringen till från 699:- 1499:- SEK enligt överrenskommelse beroende på det valda projektets karaktär. Vid större projekt elle långvariga samarbeten där underhåll behövs månantligen tillämpar vi paketterbjudanden med lägre timdebitering.

Webbhotell samt domän kostnader för det första året är inkluderade i många större Webbsidor Paketen för nystartade företag eller andra paketterbjudanden. Kunden har annars möjlighet att själv administrera ekonomiska händeser och betalningar länkade till webbsidan. 

En faktura för webbhotell samt domän för den nästföljande 1 års perioden skickas ca. 1-1,5 månad innan påbörjat period. Beloppet varierar beroende på det valda webbsidor paketet, hur tung sidans innehåll är och domänenleverantören, domäntypen:

- en vanlig sida, företagssida (ca.170- EUR/ år)

- E-handel (ca. 190-270 EUR/år).

Om beloppet för webhotellet samt domänen ej kommer oss tillhanda innan förfallodatumet, om kunden ej meddelat till oss ändring av kort för betalning eller utebliven täckning på kortet, stängs webbsidan av tillfälligt. Webbsidan kommer att öppnas på nytt när beloppet är oss tillhanda. Vi debiterar då en förseningsavgift samt en serviceavgift motsvarande 1500:-. Det tar tid att få igång webbsidan och dess tekniska funktioner, Goffle lista den igen mm. Det kan ta upp till en vecka att vebbsidan är online igen, beroende på  domän leverantören.

 

*Servicepaketen gäller i 24 månader  med möjlighet till uppgradering under bindningstiden eller nedgradering efter 12 månader.  Om du har valt fakturering kommer en ny faktura att skickas inför ny period, om inte abonnemanget har sagts upp skriftligen 2 månader innan perioden upphör. 

De Enstaka  tilläggstjänster för underhållning av webbsidan kan beställas vid enstaka behov. Aktuella priser på tilläggstjänster gäller då.

*Samtliga priser är angivna exkl. moms/VAT och i Svenska kronor.

När det gäller tjänster med förbättring av redan befintliga webbsidor (SEO, rebranding, textbearbettning, ändring av design mm.), sker detta i överenskommelse med kunden och dess behov. Vi tillämpar en deposition i jämförelse med den upskattade arbetstiden den fösta månaden av samarbetet (oftast 50%). Vi tillämpar antingen fasta paketpriser eller timpris. Våra timpriser ligger på 699:- 1499:- Sek uppåt beroende på åtgärden. 

 

Vid fakturering

*Vi tillämpar en deposition på 5 000:- för sidor med kostnad under 10 000:-.

För sidor med kostnaden som överstiger 10 00:- tillämpas en deposition på 50% av det totala beloppet. Depositionen ska vara oss tillhanda innan vi påbörjar arbetet dock senast vid det angivna datumet på fakturan. Innan vi påbörjar arbetet ska all nödvändig material vara oss tillhanda såsom text, bilder, www. adresser till sociala medier (för länkning), inloggningsuppgifter för att länka till Instagram (vid bildgallerier). Vi skemalägger vårt startmöte och reserverar arbetstimmar för utförandet av projektet. Det är viktigt att all nödvändig material inkommer i tid. Detta för att arbetet med webbsidan ska löpa smidigt, bra planering och snabb leverans. Vi kommer tillsammans att reservera tid för genomförandet av arbetet och därmed en deadline för när materialet skall vara oss tillhanda. 

Vid fördröjningar av inkommet material, uteblivna möten kan en exta betalning för den reserverade tiden tillämpas. 

OBS: Det tillkommer en serviceavgift på 100 SEK vid fakturering (Inte vid direktköp via vår butik)

 

Avbetalning

Vi erbjuder i enstaka fall två månaders avbetalning på beställningar som överstiger 19995:- och tre månaders avbetalning på paket som överstiger 29995:-. En administrativ avgift på 100- tillkommer per månad.

Vid ej godkänt försenad inbetalning tillkommer en försenings- och administrativ avgift 500:-.

Etikett och vett

Det är viktigt för oss att behålla en god dialog med kunden, att de bestämda tidsramar, mötestider hålls. Vid uteblivna skemalagda möten som ej har avbokats 24 timmar innan eller omlagts i tid via överrenskommelse, debiterar vi en timersättning motsvarande 999 SEK.

Vi tolererar ingen våld varken i språkbruk eller fysiskt. Ett ömsesidigt samarbete är därför präglat av respekt sinsemot och god tonfall. I andra fall föbehåller sig  Maja´s Projects rätten att avsluta kontaktet. Kostnader för omdirigering av tjänster och återstående kontraktstid tillkommer.

Ansvar

Force majeure/ underleverantörer/ tredje part

 

Maja´s Projects ansvarar inte för direkta eller indirekta förluster som beror på tredje part eller till följd av hinder eller dröjsmål på kundens sida samt vid Force majeure. Genom att godtjäna offerten eller betala depositionen godkänner kunden Ramavtalet. Vi tillämpar en förseningsavgift på 500:- SEK tillkommer vid sena inbetalning (utsckick sker automatiskt). Vid frågor vänligen kontakta oss i god tid innan förfallodatumet.

 

Maja´s Projects hålls inte ansvarig för tex. tekniska fel, fördröjningar hos tredjepartsleverantörer av webbhotell, domän eller applikationer, eller underleverantörer. Maja´s Projects erbjuder i sina tjänster hjälp med att åtgärda eventulla tekniska fel, att komma i kontakt med tredjeparts leverantören och dess kundtjänst mm. Timarvode debiteras i sådana fall.

I de fallen där Maja´s Projects fungerar som en mellanhand mellan kunden och underleverantören är underleverantörer ensam ansvarig för att tillhandage den tjänsten denna erbjudit och utlåvad kunden. Likaså är underleverantören  ensam ansvarig för indrivning av betalningar av kunder vid tvister.

 

Integritetspolicy

Denna integritetspolicy innehåller information om hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi uppmanar dig att läsa igenom vår integritetspolicy noggrant innan du samtycker till att vi behandlar dina personuppgifter.

 1. Centrala begrepp

Personuppgifter är information som enskilt eller tillsammans med andra uppgifter kan användas för att identifiera, lokalisera eller kontakta en individ. Exempel på personuppgifter är namn, telefonnummer och IP-adress. Behandling av personuppgifter innebär all typ av hantering av personuppgifter, till exempel: insamling, registrering, analysering, och lagring.

Personuppgiftsansvarig är den som fastställer syftet med behandling av personuppgifter och som bestämmer vilka personuppgifter som efterfrågas. Det är personuppgiftsansvarig som är ytterst ansvarig för att behandlingen av dina personuppgifter sker enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

2. Vem är personuppgiftsansvarig

Maja´s projects är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

3. Vilka typer av information samlar vi in?

När du kontaktar oss, registrerar dig via ett formulär, tecknar ett avtal med oss  lämnar du ifrån dig information. Vi kan komma att be om följande personuppgifter:

 • Företagsnamn

 • Organisationsnr.

 • Postadress

 • E-postadress

 • Telefonnummer

 • Moms registrerings nummer

 • Din befattning på företaget

 • Andra uppgifter såsom fritextfrågor eller formulärsvar

 • Teknisk data: den URL genom vilket du får åtkomst till våra webbsidor, din IP-adress och användarbeteende, typ av webbläsare, språk och information om identifiering och operativsystem.

4. Information från andra källor

När du samtycker till att vi behandlar dina personuppgifter godkänner du även att vi kan komma att registrera annan information om dig som du har lämnat till oss tidigare i andra sammanhang. Baserat på offentligt tillgänglig information kan vi även komma att komplettera dina registrerade uppgifter med bransch, ytterligare kontaktinformation.

5. Hur vi använder informationen

Informationen som du ger ifrån dig används för följande ändamål:

 • Upprättande av avtal mellan oss

 • Fakturering för utförda tjänster

 • Kundvård och informationsinsatser kring våra erbjudanden

 • Inloggning på kundens webbhotellkonto för att kunna utföra överenskomna uppgifter

 • Inloggning på hemsidan för att kunna utföra underhåll eller SEO åtgärder

 • För att ge dig en mer personlig upplevelse och leverera produkterbjudanden och annat innehåll som du kan vara intresserad av

 

Vi ber om dina kontaktuppgifter för att:

 • Svara på förfrågningar och jobbansökningar

 • Lägga till dig på utskickslistor för nyheter och annat innehåll du själv valt att ta del av

 • Skicka efterfrågat material, eller på annat sätt uppfylla det vi åtagit oss i utbyte mot att du skickar in dina uppgifter

 • Upprätta och bibehålla en dialog

 • Skicka information som kan vara av intresse för dig

6. Samtycke till mailutskick, direktmarknadsföring och fortsatt kontakt

När du samtycker till att vi behandlar dina personuppgifter enligt de syften angivna ovan samtycker du till att:

 • Vi behandlar dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy

 • Vi kan skicka direktmarknadsföring till dig via e-post om våra tjänster

 • Vi får kontakta dig via e-post eller telefon

 • Prenumerera på den typ av mejlutskick du själv har valt att tacka ja till. Du kan uppdatera dina prenumerationsinställningar och tacka nej till vidare utskick genom att följa den länk som du hittar längst ner i alla våra utskick, eller genom att kontakta oss direkt.

 •  

7. Hur länge sparas uppgifterna?

Vi behandlar bara personuppgifter så pass länge att vi kan uppfylla syftet för deras insamling samt ytterligare 1 (ETT) år, därefter raderar vi uppgifterna.

8. Vem kan ta del av uppgifterna?

Lämnade uppgifter kommer att vara tillgängliga för ett begränsat antal personer inom företaget.

 

9. Vi delar viss information inom ramen för samarbete med tredje part

Vi säljer inte dina personuppgifter till tredje part. Endast i de fall där vi kan behöva ta hjälp av tredjepart, våra underkonsult för att utföra överenskommet uppdrag enligt avtal,
kan vi komma att dela information om dig i form av:

 • Företag

 • Namn

 • E-postadress

 • Telefonnummer

 • Vid behov – inloggningsuppgifter till webbhotell eller hemsida

10. Hur skyddar vi dina uppgifter?

Din personliga information lagras bakom säkrade nätverk och är tillgänglig för enbart ett begränsat antal personer som inom företaget som har speciella rättigheter till dessa system. Dessa personer är skyldiga att hålla informationen konfidentiell. All känslig information som du anger är krypterad via SSL (Secure Socket Layer technology).Uppgifterna hanteras inom ramen för dataskyddsförordningen, GDPR. All information omfattas av sekretessavtal och vår personal har tillgång till endast de system och funktioner som deras arbetsuppgifter kräver.

11. Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi har om dig

Enlig dataskyddslagen har  du rätt att få information om vilka uppgifter vi har om dig i form av ett registerutdrag. Du kan även begära att vi rättar felaktiga uppgifter eller raderar information om dig. Du har också rätt att dra tillbaka ditt samtycke för att vi behandlar dina personuppgifter. Drar du tillbaka ditt samtycke kommer vi att ta bort de uppgifter vi har om dig. Radering av dina personuppgifter hos oss kan dock påverka leveransen av information inom ramen för en kundrelation, samt eventuellt påverka pågående dialoger.

Vill du dra tillbaka ditt samtycke, eller begära registerutdrag, rättning eller radering genom skriftlig kontakt med via vår e-postadress. För att ta del av ditt registerutdrag behöver du skicka en elektronisk kopia på ett signerat dokument med din förfrågan.

12. Kontaktuppgifter till Maja´s Projects

Maja´s Projects är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Har du frågor om vår behandling eller önskar komma i kontakt med oss för att utöva dina rättigheter hittar du våra kontaktuppgifter nedan:

Maja´s Projects

Maja Elfström
Lillåvägen 43, 128 45 Bagarmossen

info@majasprojects.com