top of page
Kontakta oss
Beställ/ Fakturering

Välkommen att kontakta oss via formuläret nedan:

 • vid förfrågningar

 • för att beställa   

arrow&v
arrow&v

Tack för ditt meddelande!

Vi återkopplar inom kort

Användarvillkor

Användarvillkor/ Samarbetsvillkor

Vid samarbeten med kunder tillämpar vi våra "Användarvillkor", "Samarbetsvillkor" samt "Integritetspolicy" för att säkerhetsställa ett smidigt och säkert samarbete. 

Beställningar:

Beställningar av projekt utförda av Maja´s Projects görs via beställningsformuläret ovan eller vid enstaka fall under förbestämt möte där bägge partner kommit överens om vad som ska göras. 

Möten:

Om inte något annat förbestämts, sker de flesta möten sker  via telefon och bokas via bokningstjänsten. Det går även att boka ett personligt möte, FaceTime möte eller Skype möte. Möten bokas via boningstjänsten på webbsidan https://www.majasprojects.com/book-online 

Kostnaden för möterna fördebitteras. Undantaget gäller "Free 20 min.Consultation Meeting" som kan nyttjas endast en gång samt "Ongoing Project Meetings".  "Ongoing Project Meetings" kan bokas av kunder som har dessa möten inbakade i sitt individuella pakett eller av kunder som har fått godkännade till att bli fakturerade för dessa möten (14 dagars betalningsvillkor).

Kommunikation via e-mail, Messanger mm. kan räknas som ett möte beroende på dess karaktär. Den sammanlagda arbetstiden räknas då. 

Priser:

De flesta av våra kunder tar del av individuella paketterbjudanden med förmånliga pakettpriser med förutbestämt karraktär. Priser för det givna projektet kan variera beroende på projektets karrakter .

Kundens budget bestämmer djupet av projektet. 

Vid arbeten där önsesidiga partner valt en timdebitering uppgår timdebiteringen under prokektets gång till från 999:- 2499:- sek ( 99-240 Euro)  enligt överrenskommelse beroende på det valda projektets karaktär.

 

Skapandet av en webbsida, branding - från 1499:-

Korrigeringar/Ändringar av/på befintliga av oss skapade webbsidor - från 999:-

Tekniska konfigureringar/betalningskonfigureringar- 1499:-

SEO-  1499:- 

Coaching- från 999:-

Företagsutveckling - 1499:-

Möten:

Priset för bokade möten som ej ingår i paketterbjudandet fördebiteras via bokningskallendern. 

Se  aktuella priser för möten via Bokningskallendern där det visas  priser för tex. enstaka möten och utbildningar.

Tekniska kontroller:

999:- /halvår (mindre kmplexa webbsidor) eller

från 1499:- kvartal (mera avancerade webbsidor).

Dessa är automatiska kontroller för kunder som inte har individuella säkerhetsplan. Maja´s Projects förbehåller sig rätten att sänka eller höja priser för dessa under kontraktets gång. Vi rekommenderar att teckna en individuell säkerhetsplan. 

De flesta av våra kunder har individuella säkerhets- SEO- och underhållspaket. Fråga efter det bästa alternativet för dig vid konsultationsmötet. 

Maja´s Projects förbehåller sig rätten att sänka eller höja priset för ej pogående fasta projekt.  Detta gäller för bl.a säkerhetskontroller samt enstaka beställningar av tjänster. De aktuella priser hittar kunden på Maja´s Projects webbsida. Årliga ändringar av pris för halvårs och helårskontroller för webbsidor kan ske (gäller ej avtalskunder med månatliga/kvartals servicepaket då dessa kunder har ett fast avtal för servicetjänster). Aktuella priser visas på webbsidan. 

Utbildningar:

Se bokningskallendern för aktuella utbildningar och priser. 

 

 

Webbsidor/ Webbutveckling/ servicetjänster/ tilläggstjänster/ SEO

Webbsidor samt annat grafiskt material som är skapade av Maja´s Projects är ämnade att användas för kundens marknadsföringssyfte. Webbsidor byggs enligt det valda webbsidopaketet  eller ett individuellt paket och dess innehåll. Innehållet kan utökas allt eftersom i takt med att företaget växer och fler tjänster kan beställas. Tjänster beställs i de flesta fall via insändningsformuläret. När Webbbsidan är klar underhålls och uppdateras den av Maja´s Projects enligt det valda Servicepaketet (kvartal, månadsvis eller årlig betalning).  Om ingen servicetjänst har valts kommer Maja´s Projects att regelbundet genomföra säkerhetsställningar av webbsidan en gång i halvåret. Vid nödvändiga åtgärder som överstiger 1499- sek kommer kunden att informeras. I annat fall, vid mindre avancerade webbsidor som inte behöver månatlig underhåll, faktureras kunden på regelbunden basis en gång i halvåret 999:- Sek (mindre kmplexa webbsidor) eller från 1499:- kvartal (mera avancerade webbsidor).  Säkerhetskontroller och kontinuerlig SEO- optimering kan även beställas av kunden vid behov.  

 

E tjänster/ Butik /blogg online delen på webbsidan underhålls av kunden om så är överrenskommet. Individuell prissättning gäller när Maja´s Projects åter sig dessa tjänster.

När det gäller tjänster med förbättring av redan befintliga webbsidor (SEO, rebranding, textbearbettning, ändring av design, layout, copywriting mm.), sker detta i överenskommelse med kunden enligt kundens behov. Vi tillämpar en deposition i jämförelse med den upskattade arbetstiden den fösta månaden av samarbetet (oftast 50%). Vi tillämpar antingen fasta paketpriser eller timpris. 

 

Nyttjanderätt av webbsidor:

Samarbetande partner har nyttjanderätt för användning av webbsidor skapade av Maja´s Projects som  kan användas av kunden i marknadsföringssyfte på obestämt tid så länge kunden betalar avgiften för webbhotel, domän och service. Det är kundens anvar att samtliga utgifter för domän, hosting och annat viktigt för underhållet av webbsidan är betalda under avtalstiden för att webbsidan är aktiv online för att förhindra avtallsbrott.

Efter att webbsidan är online har kunden en vecka på sig att inkomma med eventuella förändringar inom det förutbestömda kontentet, paketterbjudandet. Arbetet utförs då utan extra kostnader för kunden.

Kunden har möjlighet till att själv göra ändringar på webbsidans plattform, webbsidans innehåll mm. efter genomgången utbildning. 

Kunden har rätt till att nyttja webbsidan under avtalstiden förutsatt att denna betalat för webbsidans underhåll, tjänster nödvändiga för att ha webbsidan är online och kostnader för det valda individuella webbsidopaketet av Maja´s Projects. Vid enstaka fall då det har upprättats en individuell avbetalningsplan är kunden skyldig att följa avbetalningsplanen samt att betala avgifter i den takten det bestämts. I annat fall anses det vara avtalsbrott och då  förlorar kunden rätten till nyttjande. Detsamma gäller för grafisk innehåll i print och online. Kunden förlorar rätten att distributera materiallet  (webbsidan eller material i print, grafiskt material online eller i print) i fysisk form, virtuellt eller i annan form som anses i marknadsföringssyfte.

Maja´s Project förbehåller rätten att ta webbsidan offline, exkludera kunden ifrån tillgången till webbsidan och dess kontrollcenter tills hela beloppet är inbetald eller en ny avbetalningsplan upprätthålls. Hunden är då ansvarig för kostnader i samband med ny lansering av webbsidan online.

Det tillkommer alltid en kostnad för webbhotell / hosting samt domän. Dessa kostnader för abonnemang  eller prenumerationer betalas av kunden och täcknas via Maja´s Projects eller direkt av kunden. Detta bestäms i samband med kunden vid teckningsstillfället enligt individuell överrenskommelse. Kunden har  möjlighet (om detta alternativ väljs) att själv administrera ekonomiska händeser, abonnemang, betalningar, prenumerationer länkade till webbsidan på via ett eget konto (med egen lösenord). Om ett ömsesidigt överrenskommelse skett där Maja´s Projects står för dessa abonnemangen/ prenumerationer, skickas fakturur för dessa tjänster till kunden via Maja´s Projects. En faktura för webbhotell samt domän för den nästföljande 1 års perioden skickas ca. 1-1,5 månad innan påbörjat period. Beloppet varierar beroende på det valda webbsidor paketet, valda Premium abonnemanget, valda tillägstjänster och dess kostnader (appar) om det tillämpas en rabatt vid teckningstillfället mm. hur tung sidans innehåll är och domänenleverantören, domäntypen:

- en vanlig sida, företagssida (ca.170- EUR/ år)

- E-handel (ca. 190-270 EUR/år).

Kunden har även möjlighet att välja en månatlig eller kvartalpris för dessa tjänster. Då erhåller inte kunden mängdrabatten. 

Om beloppet för webhotellet samt domänen ej kommer oss tillhanda innan förfallodatumet, om kunden ej kontaktat och för en överrenskommelse, meddelat till oss ändring av kort för betalning eller utebliven täckning på kortet, stängs webbsidan av tillfälligt och dess abonnemang. Webbsidan kommer att öppnas på nytt när beloppet är oss tillhanda. Vi debiterar då en förseningsavgift samt en serviceavgift motsvarande 2500:-. Det tar tid att få igång webbsidan och dess tekniska funktioner, Goggle lista den igen, mm. Det kan ta upp till en vecka att placera en webbsida online igen, beroende på Maja´s Projects arbetsbelastning och domän leverantören.

Maja´s projects förbehåller sig rätten att starta processen att återställa webbsidan inom två veckor då beloppet ikommit till Maja´s Projects kännedom/ konto. 

Maja´s Projects ansvarar inte för ekonomiska transaktioner av kunder som betalar till tredjepartsleveranörer via de plattformer som kunderna använder för att möjliggöra tredjepartstjänsterna. Likaå hålls Maja´s Projects inte ansvariga för att aktivt påminnna kunder om tex. förnyelse av betalningsmetider (om det saknas tillgänglig belopp på kortet eller företagsinnehavaren bytt batalkort). Vid de fall då det är dags för säkerhetskontroller av tex en webbsida, och när det kommer till Maja´s Projecs kännedom att åtgärder bör vidtas för att abonnemanget, domänen kopplat till websidan ej ska upphöra, kan kunden informeras. Om kunden behöver hjälp med att konfigurera betalnngsystemen kommer kunden debiteras för detta beroende på tillämpad arbetstid (för minst 20min.). Om det kommer till Maja´s Projects kännedom att en faktura för tredjepartstjänster har förfallit och kunden ej har ändrat betalningsmetoden så att beloppet kunde dras ifrån kontot, kommer Maja´s Projects i de flesta fall att skicka en påminnelse om detta tilll kunden ( om dessa betalas via Maja´s Projects). Kunden kan begära instruktioner i foto form behjälpliga för konfigurationen. Om kunden kan även välja ett individuellt möte som bokas via bokningskallendern. Detta faller inom ramen för ett 20-60 minuters möte och debiteras därefter. 

 

*Servicepaketen gäller i 24 månader  med möjlighet till uppgradering under bindningstiden eller nedgradering efter 12 månader.  Om du har valt fakturering kommer en ny faktura att skickas inför ny period, om inte abonnemanget har sagts upp skriftligen 2 månader innan perioden upphör. 

Paketterrbjudanden med webbsida

I de fall där kunden har fått ett paketerbjudande med rabatterat paketpris till reducerat pris gäller bindningstiden i två år för samarbetet och underhåll av webbsidan enligt det valda servicepaketet eller om inte någon valts halvårskontroller/ rutinkontroller. Därefter förlängs kontraktet ett år intaget med två månaders uppsägningstid inför nästa förlängningsperiod. Om kunden/samarbetspartnern väljer på grund av ändrade omständigheter att tidigare avsluta samarbetet, kan detta göras genom skriftlig uppsägning två månader innan det önskade uppsägningsdatumet, samt inbetalning på Maja´s Projects konto av ett belopp som motsvarar samtliga erhållna rabatter (visas på fakturorna), eventuella kvarstående fakturabelopp och belopp motsvarande de serviceavgiften som skulle ha genomförts nästkommande året. En samlad faktura kan begäras av Maja´s Projects. 

De Enstaka  tilläggstjänster för underhållning av webbsidan kan beställas vid enstaka behov. Aktuella priser på tilläggstjänster gäller då.

*Samtliga priser är angivna exkl. moms/VAT och i Svenska kronor.

 

Fotografering

Vid fotografering förbehåller fotografen de inmateriella rätter. Kunden kan använda foton, de färdiga annonser i två års tid i marknadsföringssyfte i hela världen i två år. Perioden kan förlängas vid ömsesidigt överrenskommelse. 

 

Vid fakturering

*Vi tillämpar en deposition på 50% av det totala beloppet. Depositionen är ej återbetalningsbar. Depositionen ska vara oss tillhanda innan vi påbörjar arbetet dock senast vid det angivna datumet på fakturan. Innan vi påbörjar arbetet ska all nödvändig material vara oss tillhanda såsom text, bilder, www. adresser till sociala medier (för länkning), inloggningsuppgifter för att länka till Instagram (vid bildgallerier). Vi skemalägger vårt startmöte och reserverar arbetstimmar för utförandet av projektet. Det är viktigt att all nödvändig material inkommer i tid, att kunden är väl förberedd inför varje möte. Detta för att arbetet med webbsidan ska löpa smidigt, bra planering och snabb leverans. I annat fall riskerar projektets tidslinje att förskjutas. Vi kommer tillsammans att skapa en tidsram för genomförandet av arbetet och därmed en deadline för när materialet skall vara oss tillhanda. Möterna reserveras av kunden via bokningskallendern på Maja´s Projects webbsida. 

Vid fördröjningar av inkommet material, uteblivna möten kan en exta betalning för den reserverade tiden tillämpas. 

OBS: Det tillkommer en serviceavgift på 100 SEK vid fakturering (Inte vid direktköp via vår butik)

 

Avbetalning

Vi erbjuder i enstaka fall två månaders avbetalning på beställningar som överstiger 19995:- och tre månaders avbetalning på paket som överstiger 29995:-. En administrativ avgift på 199- tillkommer per månad.

Vid ej godkänt försenad inbetalning tillkommer en försenings- och administrativ avgift 500:-.

Det är viktigt att kunden vid delbetalning av paketterbjudanden håller sig till de givna tidsramar för inbetalning. I de fall där kunden uteblir med sina månadsbetalningar har Maja´s Projects efter påmminelser rätt att säga upp kontraktet samt  att ta webbsidan offline. Webbsidan kan åter publiceras mot en återställningsavgift på 2500:- samt de förfallna beloppen oss tillhanda. I annat fall debiteras kunden för den resterande summan, samtliga erhållna bonusar, rabatter plusbelopp motsvarande de serviceavgiften som skulle ha genomförts nästkommande året  i en slutfaktura värvid kontraktet sägs upp. Rättsliga åtgärna kan vidtas. 

Etikett och vett

Det är viktigt för oss att behålla en god dialog med kunden, att de bestämda tidsramar, mötestider hålls.

Vid uteblivna skemalagda möten, stora förseningar som ej har avbokats 24 timmar innan eller ombokats enligt överrenskommelse, debiterar vi en timersättning motsvarande 999 SEK. 

Vi tolererar ingen våld varken i språkbruk eller fysiskt. Ett ömsesidigt samarbete är därför präglat av respekt sinsemot och god tonfall. I andra fall föbehåller sig  Maja´s Projects rätten att avsluta kontaktet. Kostnader för omdirigering av tjänster och återstående kontraktstid tillkommer.

Ansvar

Force majeure/ underleverantörer/ tredje part

 

Maja´s Projects ansvarar inte för direkta eller indirekta förluster som beror på tredje part eller till följd av hinder eller dröjsmål på kundens sida samt vid Force majeure. Genom att godtjäna offerten eller betala depositionen godkänner kunden Ramavtalet. Vi tillämpar en förseningsavgift på 500:- SEK tillkommer vid sena inbetalning (utsckick sker automatiskt). Vid frågor vänligen kontakta oss i god tid innan förfallodatumet.

 

Maja´s Projects hålls inte ansvarig för tex. tekniska fel, fördröjningar hos tredjepartsleverantörer av webbhotell, domän eller applikationer, partner för ekonomiska integrationer och dess tjänster eller underleverantörer. Maja´s Projects erbjuder i sina tjänster hjälp med att åtgärda eventulla tekniska fel, att komma i kontakt med tredjeparts leverantören och dess kundtjänst mm. Timarvode debiteras i sådana fall.

I de fallen där Maja´s Projects fungerar som en mellanhand mellan kunden och underleverantören är underleverantörer ensam ansvarig för att tillhandage den tjänsten denna erbjudit och utlåvad kunden. Likaså är underleverantören  ensam ansvarig för indrivning av betalningar av kunder vid tvister.

 

Marknadsföring

Maja´s Projects förbehåller rätten attexempelvis använda webbsidor, grafiskt material mm. framställd för kundernas marknadsföringssyften, delvis eller i sin helhet i eget marknadsföringssyfte. Detta för att påvisa existnsen av tidigare project och dess karaktär. Detta innebär kostnadsfi marknadsföring för kunden som Maja´s Projects ej kommer att debbitera för. 

För marknadsföringskapanjer/ material för kundernas eget syfte, vänligen kontakta oss för en individuell marknadsföringskampanj eller grafiskt  media/ print innehåll.

Säkretess

Vid ett samarbete och godkännande av Maja´s Projects Samarbetsvillkor gäller ömsesidig säkretess, gällande känslig information rörande företagernas verksamhet. Med konfidentiell information avses varje uppgift av teknisk, kommerciellt eller av annat slag som annars inte är känd för allmänheten eller kommer till allänhetens kännedom på annat sätt genom brott mott denna avtal. Detta gäller oavsätt om informationen i fråga har dokumenterats. Parterna förpliktigar sig att inte röja konfidentiell information till andra utomstående som inte ingår i avtal, köps känster av i ramen av samarbetet, abonnemang hos (tex. hosting, domöänköp hos samarbetspartners). 

Till konfidentiell information hör all information som anses vara skadlig för företagsverksamheten, som tex.  inskar företagets intäckter, genom falsk förtal skadar fretagets rykte mm.,  om denna lämnas ut ut obehöriga genom brott. Vid brott mot detta avtal kommer rättsliga åtgärder att vidtas.

Integritetspolicy

Denna integritetspolicy innehåller information om hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi uppmanar dig att läsa igenom vår integritetspolicy noggrant innan du samtycker till att vi behandlar dina personuppgifter.

 1. Centrala begrepp

Personuppgifter är information som enskilt eller tillsammans med andra uppgifter kan användas för att identifiera, lokalisera eller kontakta en individ. Exempel på personuppgifter är namn, telefonnummer och IP-adress. Behandling av personuppgifter innebär all typ av hantering av personuppgifter, till exempel: insamling, registrering, analysering, och lagring.

Personuppgiftsansvarig är den som fastställer syftet med behandling av personuppgifter och som bestämmer vilka personuppgifter som efterfrågas. Det är personuppgiftsansvarig som är ytterst ansvarig för att behandlingen av dina personuppgifter sker enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

2. Vem är personuppgiftsansvarig

Maja´s projects är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

3. Vilka typer av information samlar vi in?

När du kontaktar oss, registrerar dig via ett formulär, tecknar ett avtal med oss  lämnar du ifrån dig information. Vi kan komma att be om följande personuppgifter:

 • Företagsnamn

 • Organisationsnr.

 • Postadress

 • E-postadress

 • Telefonnummer

 • Moms registrerings nummer

 • Din befattning på företaget

 • Andra uppgifter såsom fritextfrågor eller formulärsvar

 • Teknisk data: den URL genom vilket du får åtkomst till våra webbsidor, din IP-adress och användarbeteende, typ av webbläsare, språk och information om identifiering och operativsystem.

4. Information från andra källor

När du samtycker till att vi behandlar dina personuppgifter godkänner du även att vi kan komma att registrera annan information om dig som du har lämnat till oss tidigare i andra sammanhang. Baserat på offentligt tillgänglig information kan vi även komma att komplettera dina registrerade uppgifter med bransch, ytterligare kontaktinformation.

5. Hur vi använder informationen

Informationen som du ger ifrån dig används för följande ändamål:

 • Upprättande av avtal mellan oss

 • Fakturering för utförda tjänster

 • Kundvård och informationsinsatser kring våra erbjudanden

 • Inloggning på kundens webbhotellkonto för att kunna utföra överenskomna uppgifter

 • Inloggning på hemsidan för att kunna utföra underhåll eller SEO åtgärder

 • För att ge dig en mer personlig upplevelse och leverera produkterbjudanden och annat innehåll som du kan vara intresserad av

 

Vi ber om dina kontaktuppgifter för att:

 • Svara på förfrågningar och jobbansökningar

 • Lägga till dig på utskickslistor för nyheter och annat innehåll du själv valt att ta del av

 • Skicka efterfrågat material, eller på annat sätt uppfylla det vi åtagit oss i utbyte mot att du skickar in dina uppgifter

 • Upprätta och bibehålla en dialog

 • Skicka information som kan vara av intresse för dig

6. Samtycke till mailutskick, direktmarknadsföring och fortsatt kontakt

När du samtycker till att vi behandlar dina personuppgifter enligt de syften angivna ovan samtycker du till att:

 • Vi behandlar dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy

 • Vi kan skicka direktmarknadsföring till dig via e-post om våra tjänster

 • Vi får kontakta dig via e-post eller telefon

 • Prenumerera på den typ av mejlutskick du själv har valt att tacka ja till. Du kan uppdatera dina prenumerationsinställningar och tacka nej till vidare utskick genom att följa den länk som du hittar längst ner i alla våra utskick, eller genom att kontakta oss direkt.

 •  

7. Hur länge sparas uppgifterna?

Vi behandlar bara personuppgifter så pass länge att vi kan uppfylla syftet för deras insamling samt ytterligare 1 (ETT) år, därefter raderar vi uppgifterna.

8. Vem kan ta del av uppgifterna?

Lämnade uppgifter kommer att vara tillgängliga för ett begränsat antal personer inom företaget.

 

9. Vi delar viss information inom ramen för samarbete med tredje part

Vi säljer inte dina personuppgifter till tredje part. Endast i de fall där vi kan behöva ta hjälp av tredjepart, våra underkonsult för att utföra överenskommet uppdrag enligt avtal,
kan vi komma att dela information om dig i form av:

 • Företag

 • Namn

 • E-postadress

 • Telefonnummer

 • Vid behov – inloggningsuppgifter till webbhotell eller hemsida

10. Hur skyddar vi dina uppgifter?

Din personliga information lagras bakom säkrade nätverk och är tillgänglig för enbart ett begränsat antal personer som inom företaget som har speciella rättigheter till dessa system. Dessa personer är skyldiga att hålla informationen konfidentiell. All känslig information som du anger är krypterad via SSL (Secure Socket Layer technology).Uppgifterna hanteras inom ramen för dataskyddsförordningen, GDPR. All information omfattas av sekretessavtal och vår personal har tillgång till endast de system och funktioner som deras arbetsuppgifter kräver.

11. Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi har om dig

Enlig dataskyddslagen har  du rätt att få information om vilka uppgifter vi har om dig i form av ett registerutdrag. Du kan även begära att vi rättar felaktiga uppgifter eller raderar information om dig. Du har också rätt att dra tillbaka ditt samtycke för att vi behandlar dina personuppgifter. Drar du tillbaka ditt samtycke kommer vi att ta bort de uppgifter vi har om dig. Radering av dina personuppgifter hos oss kan dock påverka leveransen av information inom ramen för en kundrelation, samt eventuellt påverka pågående dialoger.

Vill du dra tillbaka ditt samtycke, eller begära registerutdrag, rättning eller radering genom skriftlig kontakt med via vår e-postadress. För att ta del av ditt registerutdrag behöver du skicka en elektronisk kopia på ett signerat dokument med din förfrågan.

12. Kontaktuppgifter till Maja´s Projects

Maja´s Projects är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Har du frågor om vår behandling eller önskar komma i kontakt med oss för att utöva dina rättigheter hittar du våra kontaktuppgifter nedan:

Maja´s Projects

Maja Elfström
Lillåvägen 43, 128 45 Bagarmossen

info@majasprojects.com

bottom of page